JOYCE KILLAARS

De co-creator van je beste (werk)leven

 

 

 

Privacyverklaring Joyce Killaars

 

Joyce Killaars, gevestigd te Susteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons websiteadres is: https://www.joycekillaars.nl.

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Joyce Killaars verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Joyce Killaars (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over je surfgedrag op mijn website;
 • Bankrekeningnummer.

 

Verzameling van gegevens

 

Joyce Killaars verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift dan wel het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Joyce Killaars verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Joyce Killaars hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

 

Doel

 

Joyce Killaars verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

 

Bewaartermijn

 

Joyce Killaars bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Joyce Killaars verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Joyce Killaars een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joyce Killaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Joyce Killaars gebruikt technische, functionele en analytische cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joyce Killaars;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Joyce Killaars een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Joyce Killaars van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joycekillaars.nl. Joyce Killaars reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

 

Gegevensbeveiliging

 

Joyce Killaars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joycekillaars.nl.

 

Kan ik je ergens mee helpen?